Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja Zatvorenog bazena na lokaciji Špansko-Oranice u Zagrebu

GRAD ZAGREB

i

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREB (DAZ)

OBJAVLJUJU REZULTATE

za Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti

PROJEKTNI NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja Zatvorenog bazena na lokaciji Špansko-Oranice u Zagrebu

 

Registarski broj natječaja: HKA 48-17/ZG-UA/NJN

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 975-2017-EMV

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437 , telefon: +385 1 6503788, email: javna.nabava@zagreb.hr, Internetska adresa: www.zagreb.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083, telefon: +385 1 4816151, email: natjecaji@d-a-z.hr, Internetska adresa: www.daz.hr,odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, Tihomil Matković, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Dubravka-Petra Lubin mag.ing.arh.,ovlašteni arhitekt urbanist, 564, Ulica Republike Austrije 18, dubravka-petra.lubin@zagreb.hr ; tel. 01/ 6101-872

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena na lokaciji Špansko-Oranice u Zagrebu.

CILJ PROVEDBE PROJEKTNOG NATJEČAJA ovog urbanističko-arhitektonskog natječaja je iznalaženje najboljeg kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja građevine zatvorenog bazena koji će služiti sportsko – edukacijsko – rekreacijsko–rehabilitacijskoj svrsi za veliki broj stanovništva, posebice zapadnog dijela grada koji gravitiraju ovoj lokaciji, zajedno sa svim pratećim sadržajima, koje će zadovoljiti potrebe planiranih korisnika i kvalitetno se uklopiti u naselje Špansko-Oranice.

Na natječaj koji je trajao od 31.10.2017.do roka za predaju natječajnih radova 23.01.2018. regularno je zaprimljeno 42 rada.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Vladimir Kasun, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, Dubravka-Petra Lubin mag.ing.arh., dopredsjednica OS-a, Mirko Buvinić, dipl.ing.arh., Helena Paver Njirić, dipl.ing.arh., Sonja Sočivica dipl.ing.arh., Marina Bertina dipl.ing.arh., zamjenica člana OS-a, na VII.plenarnoj sjednici održanoj 05.02.2018. većinom glasova donio je sljedeće odluke:

 

I. Nagrada u neto iznosu 98.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 16

Studio Ante Murales d.o.o.

Autori:

Ante Nikša Bilić

Sunčica Mastelić-Ivić

Marko Gusić.

PLAKAT

II. Nagrada u neto iznosu 61.250,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 19

ONDA ARHITEKTURA

Autori:

Nika Dželalija

Krešimir Renić

Iva Martinis

PLAKAT

III. Nagrada u neto iznosu 36.750,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 42

Autor:

Damir Vitković, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Projektni tim:

Domagoj Ciglar, mag.ing.arch.

Katarina Malić, mag. ing.arch.

Damir Vitković, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Vizualizacije:

Ana Kunst, GYF

PLAKAT

IV. Nagrada u neto iznosu 29.400,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 36

Autori:

Nikola Fabijanić, dia

Juraj Glasinović, dia

Suradnici:

Dora Dolečki Glasinović, dia

Vojko Stanić, dia

Nika Pavlinek, dipl. diz.

Tin Jakopec, stud.

PLAKAT

V. Nagrada u neto iznosu 19.600,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 39

NOP Studio

Autori:

Ivan Galić, dia

Projektni tim:

Rea Vidović,dia

Robert Bodiš, dia

Hrvoje Končar, dia

Boris Vidaković, dia

Sanda Moharić, dia

Iva Erak, dia

Ivana Slavnić, dia

Konzultanti:

Juraj Pojatina, dig – konstrukcija

Ranko Keind, mr.sc. – energetska učinkovitost

Tomislav Pelin, dis – strojarstvo

PLAKAT

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016. Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 3.414.565,83 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

  • nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,09 kuna bruto bez PDV-a,
  • naknada radnim tijelima u iznosu od 48.000,00 kuna, odnosno 71.473,73 kuna bruto bez PDV-a,
  • projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 3.000.000,00 kn neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

 

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata, njegovo opremanje i uređenje okoliša sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 45.000.000,00 kuna (bez PDVa), uključujući sve navedeno u prethodnoj rečenici.

 

Za Ocjenjivački sud:

Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja