REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOGA ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA “STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE u Zagrebu, Zavojna ulica br. 6“

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOGA ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA “STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE u Zagrebu, Zavojna ulica br. 6“

 

NATJEČAJ

Opći, prvog stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju, u jednom stupnju:

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja. Registarski broj natječaja je 99-20/ZG-IUA/N

                RASPISIVAČ: HORTUS SOLIS d.o.o., 10000 Zagreb, Medvedgradska 52

        

PROVODITELJ NATJEČAJA: Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta, Iblerov trg 7, Zagreb

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o.Voćarsko naselje 118, Zagreb

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

                Svrha i cilj provedbe javnog natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonskog rješenja STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE U ZAVOJNOJ ULICI br.6,uZagrebu.

 

                PRAVO SUDJELOVANJA:

U svojstvu autora imale su fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl. ing.arh. ili mag. ing.arch. Ostali uvjeti sudjelovanja bili su određeni UVJETIMA NATJEČAJA.

 

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:

Pored usklađenosti rada s Uvjetima natječaja (u pogledu rokova, sadržaja i obaveznih priloga), Ocjenjivački sud je pri ocjenjivanju valorizirao sljedeće elemente natječajnih radova:

 

  • usklađenost s Programom, zakonima i propisima
  • prostorni koncept u odnosu na širi i uži obuhvat
  • funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja
  • racionalnost i ekonomičnost rješenja
  • primjena rješenja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

 

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:

                Lulzim Kabashi, dipl.ing.arh., ovl.arh. (br. 2554) - Predsjednik O.S. - predstavnik provoditelja

                Vanja Maksimiljanović - predstavnik raspisivača

                Dragutin Gašparović, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br.4673) - predstavnik provoditelja

                Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda

                Mirko Bertić, dipl.ing.arh. - predstavnik raspisivača

                Tehnička komisija: 

Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 3503)

                Tajnik natječaja: 

                Miljenko Bernfest, dipl.ing.arh., ovl. arh. (br. 1260)

 

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 11 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene slijedeće nagrade:

 

                PRVA NAGRADAu iznosu od 48.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „07“

            Autori: Sanja Leicher, dia.; Edurad Dukić, dia., Mate Božanić, baac. arch.

 

            DRUGA NAGRADA u iznosu od 36.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom "01“

            Autori:  Izv. Prof. Mr.sc. Sonja Tadej, dia; Emil Srbljanin, mag.ing.arh.

            TREĆA NAGRADA u iznosu od 24.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03"

            Autori:  Klara Nikšić, mag.ing.arch.; Maša Medoš, mag.ing.arch.

 

            ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 12.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „10“

            Autori:  Ivana Uroda, dia.; Jana Dabac, dia.

               

                Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ Hrvatske komore arhitekata  i Udruženja hrvatskih arhitekata, (NN 85/14)

Vrijeme i mjesto održavanja izložbe pristiglih radova biti će objavljeni naknadno.

 

 

Ocjenjivački sud