1. elektronička sjednica Skupštine HKA-a

Ovdje možete vidjeti poziv na 1. elektroničku sjednicu Skupštine HKA.

Na 1. elektroničkoj sjednici Skupštine HKA donesena je Odluka o izmjeni i dopuni odluke o raspisu izbora za tijela HKA.

Odluku možete vidjeti ovdje.