ACE organizira javnu konferenciju "Adaptive Re-Use and Transition of the Built Heritage" u Leeuwardenu, Nizozemska

Delegati u ACE-u koji će prisustvovati Generalnoj skupštini već su registrirani na konferenciju, a koja će biti dostupna i javnosti nakon registracije.

Konferencija će se prenositi putem web stranice ACE-a na linku:

https://www.ace-cae.eu/activities/events/2018/built-heritage-conference/

Korisne informacije