Apolitika [lok-ap] smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica u Dubrovniku

U Dubrovniku je 27. ožujka 2018. godine održana prezentacija lokalnih Apolitika [lok-ap] - smjernice za provedbu arhitektonskih politika lokalnih zajednica.

Predavanje je održala Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh. u Gradu Dubrovniku, te su smjernice prezentirane gradonačelniku, predstavnicima gradskog vijeća i gradskih ureda te kolegama arhitektima.

Dogovorena je buduća suradnja arhitektonske struke, Hrvatske komore arhitekata i Grada Dubrovnika na promicanju kulture građenja i stvaranju preduvjeta za izgradu arhitektonskih politika Grada.