• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

06/02/2024

ARCH-E – Europska platforma za arhitektonske natječaje

Hrvatska komora arhitekata sudjeluje u projektu ARCH-E sufinanciranom od strane Europske unije u okviru Kreativne Europe (CREA).
ARCH-E promiče visokokvalitetna arhitektonska rješenja poticanjem korištenja arhitektonskih natječaja u Europi i prevladavanjem prekograničnih tržišnih ograničenja u pružanju arhitektonskih usluga.
Stvaranjem jedinstvene platforme za prekograničnu mrežu suradnje i protok arhitektonskog stručnog znanja, ARCH-E potiče prakse održive gradnje, stvara mogućnosti zapošljavanja i poboljšava kvalitetu arhitekture na razini EU-a.
 
 
 
ARCH-E mreža
Unutar ARCH-E platforme formira se mreža s ciljem povezivanja arhitekata diljem Europe te poticanjem suradnje i rasprave o temi arhitektonskih natječaja kao i formiranja transnacionalnih timova za sudjelovanje na arhitektonskim natječajima.