• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

06/04/2023

DANI ARHITEKATA 7.0 / 20. - 22. travnja 2023 / Zadar / PREDAVAČI

Providurova palača u Zadru i Kongresni centar Fortis Club u Punta Skali Falkensteiner resortu
 
Hrvatska komora arhitekata u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata organizira Dane arhitekata 7.0 od 20. do 22. travnja 2023. godine, u Zadru.
 
 
 
PREDAVAČI
 
 
 
Thomas Vonier, FAIA RIBA
Arhitekt i partner / Chesapeake Strategies Ltd / Paris i Washington DC
Politics and architecture belong together
 
Arhitekt Thomas Vonier radi za globalnu klijentelu, uključujući javne organizacije, privatne korporacije i vladine agencije, na poboljšanju sigurnosti objekata i općenito poslovanja. 
Na Danima arhitekata predstavit će se temom Politike i arhitektura pripadaju jedno drugom. Dobitnik je brojnih strukovnih nagrada. Vonier je četiri godine bio predsjednik Međunarodne unije arhitekata (UIA) i nacionalni predsjednik Američkog instituta arhitekata (AIA), suorganizator prvog međunarodnog foruma o masovnom turizmu u povijesnim gradovima i pridružio se predsjedniku Vijeća arhitekata Europe i direktoru UNESCO-a na radu Međunarodne konferencije o arhitektonskim natječajima. S kolegama u UNESCO-vom Centru za svjetsku baštinu, pomogao je u stvaranju UNESCO/UIA Programa svjetske prijestolnice arhitekture.
Kao akreditirani delegat na COP 21 (Pariz), COP 22 (Marrakesh), COP 26 (Glasgow) i u UN Habitat III (Quito), Thomas Vonier je predvodio inicijativu koja je trebala pokazati da arhitektura i urbano oblikovanje mogu pomoći u suočavanju s izazovima brze urbanizacije, regionalnih sukoba, ljudskog siromaštva i klimatskih promjena.
 
 
 
dr. sc. Alan Kostrenčić, dipl. ing. arh.
Kostrenčić Krebel arhitekti
San Pelagio - lukobran s pogledom
 
Dr. sc. Alan Kostrenčić dipl.ing.arh. je prakticirajući arhitekt i docent na AF u Zagrebu. Na Danima arhitekata održat će predavanje San Pelagio - lukobran s pogledom. 
Područje interesa mu je javni prostor kojim se bavi kroz arhitektonsku praksu, kao i u teorijskom promišljanju. Autor je nagrađenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja i realizacija. Bavi se teorijskim i publicističkim radom.
 
 
 
Agan Begić, dipl. politolog
Promocija Plus
Anketa o cijeni norma sata
 
Agan Begić je diplomirani politolog i novinar, osnivač i direktor Promocije plus, d.o.o. agencije za istraživanje tržišta, ispitivanje javnog mnijenja i komunikacijski menadžment. 
Na Danima arhitekata predstavit će provedeno istraživanje o cijeni norma sata.
Aktivno je angažiran i sudjeluje na brojnim seminarima, radionicama i treninzima iz područja istraživanja tržišta, menadžmenta, marketinga i poslovne komunikacije u zemlji i inozemstvu.
Voditelj je i supervisor različitih brojnih istraživačkih projekata iz financijske, graditeljske, informatičke, telekomunikacijske, automobilske i prehrambene industrije i medija; te projekata ispitivanja javnog mnijenja u Hrvatskoj i zemljama Srednje i Jugoistočne Europe. U profesionalnoj karijeri radio je kao znanstveni novak na Fakultetu političkih znanosti, te kao predavač na Visokoj školi za tržišne komunikacije Agora u Zagrebu na kolegiju Istraživanje tržišta (I, II, III), te predavač na Visokom učilištu Vern u Zagrebu na kolegiju Istraživanje javnog mnijenja.
 
 
 
Rajka Bunjevac, dipl. ing. arh.
Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Arhitektura i praksa
 
Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata, diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je i Dekanove nagrade. Osnovala je arhitektonski ured, RBP ARHITEKTI d.o.o. 2000. godine, koji se bavi projektiranjem, nadzorom te izradom stručnih elaborata i vještačenja te je iste godine imenovana stalnim sudskim vještakom za arhitekturu, graditeljstvo i procjene nekretnina od strane Županijskog suda u Zagrebu. Članica je i Stručnog savjeta za obnovu potresom pogođenih područja u RH. Dobitnica je brojnih stručnih nagrada za svoje radove. Na Danima arhitekata održat će uvodno predavanje u Bloku: Arhitektura i praksa.
 
 
 
Maja Bilandžić, dipl. ing. arh.
ArhitektONA
Pokazatelj troškova građenja za 2022. godinu
 
Maja Bilandžić, diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je osnivačica arhitektonskog ureda, Arhitektona d.o.o. od 1996. godine, koji se bavi poslovima projektiranja, vršenja nadzora, vođenja projekata, izrade projekata, izrade i vođenje EU projekata. Maja Bilandžić je certificirana za poslove javne nabave i EU projekata, te je član Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenjitelja. Na ovogodišnjim Danima arhitekata održat će predavanje na temu: Pokazatelj troškova građenja za 2022. godinu.
 
 
 
PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Sudjelovanje na Danima arhitekata 7.0 se vrednuje s ukupno 20 sati u Programu stručnog usavršavanja HKA-a, a on-line sudjelovanje s 10 sati!
 
UŽIVO
Područje A građevno – tehnička regulativa 5 sati
Podrucja B, C, D i E 15 sati
UKUPNO 20 sati
 
HIBRIDNO
Područje A građevno – tehnička regulativa 4 sata
Područja B, C, D i E 6 sati
UKUPNO 10 sati
 
 
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
 
Rajka Bunjevac, Matko Vetma, Roman Šilje, Vanja Rister, Nikša Božic, Darko Anton Franceschi, Petar Kozina, Agan Begić, Gabrijela Kosović, Robert Loher
 
 
Vidimo se u Zadru od 20. - 22. travnja 2023. godine!
 
Hrvatska komora arhitekata 
 
 
 
 
 
 
 
 
POKROVITELJI
 
          
 
  
GLAVNI SPONZOR
PLATINASTI SPONZOR
 
                
 
ZLATNI SPONZOR
 
 
           
 
 
SREBRNI SPONZOR
 
                       
 
      
 
 
   
 
 
BRONČANI SPONZOR
 
             
 
 
 
 
 
MALI SPONZOR
 
         
 
 
MEDIJSKI POKROVITELJ