Dani arhitekata 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK / srijeda, 20.10.2021. u 13 sati / program i poveznice

Termin održavanja: 20.10.2021. god, u 13 sati
Najavljujemo Dane arhitekata 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK, kojI će se održati u strijedu, 20. listopada 2021. u virtualnom formatu video-prijenosom iz ORIS Kuće arhitekture, s početkom u 13 sati putem ove POVEZNICE.
 
 
Odbor krajobraznih arhitekata HKA usmjerio je svoje aktivnosti stvaranju preduvjeta za unaprjeđenje regulatornog okvira i formalnog statusa krajobraznih arhitekata, pri čemu važnu ulogu ima javna promocija struke krajobrazne arhitekture kao neodvojive sastavnice integralnog urbanističko-arhitektonskog promišljanja prostora, posebice u kontekstu aktualnih globalnih 'zelenih' tema.
 
Iako danas svako javno promišljanje razvoja i artikulacije prostora u svojoj osnovi naglašava koncept održivosti i nužnost razumijevanja odnosa između prostornih sastavnica, ekonomije i društvenih utjecaja,  ipak svjedočimo vrlo izraženim procesima fragmentacije prirodnog i agrikulturnog  krajobraza, širenju rubnih dijelova grada i gubitku čvrstih definiranih urbanih granica, nastajanju potpuno akontekstualne arhitekture, kao i  amorfnih suburbanih / periurbanih prostora, smanjenju bioraznolikosti, stvaranju urbanih toplinskih otoka itd. 
 
U tom smislu, cilj predstojećeg skupa  je ukazati na potrebu unaprjeđenja društvenog statusa krajobrazne arhitekture i to kroz naglašavanje važnosti interdisciplinarnog djelovanja u prostoru, odnosno promoviranje nove (stare) paradigme  temeljene  na 'velikoj slici'  slici'  i cjelovitom promišljanju prostornih funkcija, procesa i međuodnosa, koja redefinira ulogu krajobraza  u odlukama vezanim uz problematiku korištenja i oblikovanja prostora (krajobraz kao prostorno ishodište/okvir održivog razvoja grada, krajobraz kao infrastruktura, krajobraz kao identitetski element…)
 
Vjerodostojnost te ideje bit će podržana predavanjima kolega iz komplementarnih prostornih struka, koji će kroz prizmu svog osobnog i profesionalnog senzibiliteta  te suradnje s krajobraznim arhitektima ukazati na društvenu relevantnost struke krajobrazne arhitekture. 
 
Dani arhitekata 5.3 će se održati u srijedu, 20. listopada 2021. u 13 sati, u formatu kratkih izlaganja i panel diskusija na hrvatskom jeziku. Pozivamo vas i na aktivno sudjelovanje koje će biti omogućeno tijekom cjelokupnog trajanja programa, te ćete svoja pitanja i komentare moći dostaviti putem CHAT ikone.
 
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.3 vrednuje se sa tri (3) sata.
A1.1 Prostorno uređenje / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A1.8 Ostali zakoni i propisi / A3.1 Javna nabava / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B1.2 Prostorni planovi / B1.3 Ostali stručni poslovi prostornog uređenja / B1.4 Promet, transport, infrastruktura i mobilnost / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Konepti rekonstrukcije zatečenog prostora / B3.1 Krajobrazna arhitektura / C3.1 Nasljeđe / C3.2 Rekonstrukcija
Područje A – 1 h / Područje B - 1 h / Područje C - 1 h
 
Dane arhitekata 5.3 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz mogućnost poseben prijave ili samo pristupanjem na poveznicu.
 
 
PRISTUP NA DANE ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK - POVEZNICA
 
 
 
Program
 
 
Voditelj: Mate Rupić, mag. ing. prosp. arch.  
 
13:00 ǀ UVODNI POZDRAV
 
13:05 ǀ UVOD
Robert Duić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejzaža , predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata HKA
 
13:15 ǀ EUROPSKI ZELENI PLAN KAO PRILIKA ZA ARHITEKTE I KRAJOBRAZNE ARHITEKTE
Karlo Ressler, dipl. iur,  zastupnik u Europskom parlamentu 
 
13:25 ǀ ZAŠTO NAM TREBAJU KRAJOBRAZNE POLITIKE?
Ingrid Gojević, dipl. ing. arh., Zavod za prostorni razvoj, MPUIG  
 
13:40 ǀ STUDIJ KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE I KOMPETENCIJE ZA 'ZELENA' PROSTORNA RJEŠENJA  
mr.sc. Vesna Koščak Miočić - Stošić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejzaža,  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
13:55  ǀ UVOD U TEMATSKI BLOK / ZELENA INFRASTRUKTURA U PROSTORNOM I URBANISTIČKOM PLANIRANJU I RAZVOJU – SINERGIJA STRUKA
Mate Rupić, mag. ing. prosp. arch 
 
14:00 ǀ O ISKUSTVIMA UVOĐENJA KRAJOBRAZNIH ELEMENATA I METODA U PROSTORNO PLANIRANJE
dr. sc. Filip Šrajer, dipl. ing. arh., Urbing d.o.o., Zagreb
 
14:15 ǀ O INTEGRALNOM KONCEPTU ODVODNJE URBANIH OBORINSKIH VODA
Tatjana Uzelac, dipl. ing. građ., Starum d.o.o., Pula 
 
14:30 ǀ KRAJOBRAZ (I KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA) U SVJETLU ODRŽIVOG/ZELENOG TURIZMA  
dr. sc. Hrvoje Carić, Institut za turizam, Zagreb 
 
14:45 ǀ KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI I POTENCIJALI KAO POLAZIŠTE ZA RAZVOJ ODRŽIVIH RURALNIH PROSTORA (na primjeru krajobraza Sesvetskog prigorja)  
Mario Spajić, mag. ing. prosp. arch.,  Udruga Zeleno-plave Sesvete
mr.sc. Miroslav Kovač, dipl. ing. agr., Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo , Grad Zagreb
 
15:00 ǀ PANEL DISKUSIJA
Moderator: Robert Duić
Sudionici: Gojko Berlengi, arhitekt i urbanist, Nikša Božić, predsjednik Odbora za urbanizam HKA, Ingrid Gojević, Zavod za prostorni razvoj MPGI, Vesna Koščak Miočić - Stošić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tatjana Uzelac, Starum d.o.o.
 
15:50 ǀ ZAKLJUČAK
Robert Duić, dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejzaža, predsjednik Odbora krajobraznih arhitekata HKA
 
 
 
PRISTUP NA DANE ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK - POVEZNICA
 
 
Sudjelovanje na DANIMA ARHITEKATA 5.3 / RESTART - POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK je BESPLATNO.
 
 

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:

dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.