Dani arhitekata 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA / ponedjeljak i utorak, 8.11. i 9.11.2021. u 13 sati / program i poveznice

Termini održavanja: 8.11. i 9.11.2021. u 13 sati
Najavljujemo Dane arhitekata 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA, kojI će se održati u dva termina, u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. studenoga 2021. u virtualnom obliku prijenosom iz ORIS Kuće arhitekture putem ZOOM platforme, s početkom u 13 sati.
 
PRIJAVA
 
POVEZNICA - DAN 1 / 8.11.2021.
 
POVEZNICA - DAN 2 / 9.11.2021.
 
 
Skup u organizaciji Odbora za urbanizam HKA bit će posvećen temama razvoja planerske struke, poticanja kvalitete i vrednovanja planiranja te populariziranju discipline prostornog planiranja. 
Nakon što je u prošloj godini Odbor za urbanizam djelovao na zagovaranju promjena zakonodavnog okvira, ovim skupom fokus će se usmjeriti na pitanja kvalitete prostornog planiranja. U struci je uvriježeno mišljenje kako je sustav prostornog planiranja nezadovoljavajući, planerska struka degradirana a zakonodavni okvir loš. Predstavljanjem primjera dobre prakse te propitivanjem postojećih metoda izrade i vrednovanja planova na skupu će se tragati za rješenjima i mogućnostima za kvalitativno unapređenje ostvarivo i unatoč nepovoljnom okruženju za planersku disciplinu. 
 
U izlaganjima će se predstaviti primjeri kvalitetnih iskoraka u metodologiji izrade prostornih planova. Pregled stanja prostornih planova u Hrvatskoj bit će polazište za raspravu o stanju i perspektivama prostornog planiranja u Hrvatskoj. Bit će predstavljena domaća i međunarodna iskustva razvoja stručnih smjernica za izradu prostornih planova kao poticaja za ujednačavanje kvalitete prostornih planova i metode za postizanje visoke kvalitete izgrađenog okoliša. 
 
U panel raspravama u kojima će uz prostorne planere sudjelovati i predstavnici šire stručne zajednice (geografi, sociolozi, krajobrazni arhitekti, ekonomisti, novinari) tražit će se rješenja za poboljšanje okvira djelovanja u području prostornog planiranja kroz ispitivanje mogućnosti za postizanje stvarne interdisciplinarnosti u prostornom planiranju. Poseban naglasak u raspravama stavit će se na mogućnosti valorizacije planskih rješenja kako bi se postigla bolja kvaliteta prostornih planova i potaknuo daljnji razvoj planerske struke. 
Hrvatska komora arhitekata će skupom posvećenom prostornom planiranju ujedno obilježiti i Svjetski dan urbanizma, inicijativu kojom se od 1949. godine nastoji povećati javno i profesionalno zanimanje za teme planiranja prostora. Svjetski dan urbanizma obilježava se 8. studenoga u brojnim državama svijeta promoviranjem uloge prostornog planiranja u stvaranju skladnih prostora i zajednica. 
 
Dani arhitekata 5.4 će se održati u ponedjeljak i utorak, 8. i 9. studenoga 2021. u 13 sati, u formatu kratkih izlaganja i panel diskusija na hrvatskom jeziku. Pozivamo vas i na aktivno sudjelovanje koje će biti omogućeno tijekom cjelokupnog trajanja programa, te ćete svoja pitanja i komentare moći dostaviti putem CHAT ikone.
 
U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.4 vrednuje se sa šest (6) sata.
 
A1.1 Prostorno uređenje / A1.6 Zdravlje i sigurnost / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A1.8 Ostali zakoni i propisi / A4.1 Vlasničkopravni odnosi, gruntovnica, katastar, geodezija / A4.2 Napuci za opremanje prostorno-planske i građevinske dokumentacije / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B1.2 Prostorni planovi / B1.3 Ostali stručni poslovi prostornog uređenja / B1.4 Promet, transport, infrastruktura i mobilnost / B2.1 Arhitektonske politike / B2.2 Stambene politike / B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Konepti rekonstrukcije zatečenog prostora / B3.1 Krajobrazna arhitektura / C3.1 Nasljeđe / D3.2 Informacijski sustavi prostornog uređenja
Područje A – 2,5 h / Područje B - 2,5 h / Područje C - 0,5 h / Područje D - 0,5 h
 
 
 
Program 
 
Dani arhitekata 5.4 | PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA
 
DAN 1, PONEDJELJAK, 8. studenoga 2021.
 
Voditeljica: Romana Di Giusto, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
 
13.00 | Uvodni pozdrav
13.05 | Uvod
Nikša Božić, dipl.ing.arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA
13:10 | Otvaranje skupa
Luka Korlaet, dipl. ing. arh., zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba
 
13.15 | blok predavanja KVALITATIVNI ISKORACI U PLANIRANJU 
13.15 | Proces i metodologija izrade Strategije prostornog razvoja RH 
Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing.arh., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Zavod za prostorni razvoj
 
13.30 | Interdisciplinarne stručne podloge za Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije 
mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh. i Barbara Savin, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
 
13.45 | Planiranje za zaštićena područja: Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine 
Damir Lučev, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije i Filip Šrajer, dipl.ing.arh., URBING Zagreb
 
14.00 | Prema urbanističko-konzervatorskom planu: UPU karlovačke Zvijezde s konzervatorskom podlogom 
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., APE Zagreb
 
14.15 | Planiranje središnjih naselja ruralnog karaktera: UPU naselja Davor 
Vanesa Budač, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno planiranje Osijek
 
14.30 | PANEL RASPRAVA: INTERDISCIPLINARNOST U PROSTORNOM PLANIRANJU
Moderator: Miroslav Štimac, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
Sudjeluju: 
1. dr.sc. Aleksandar Lukić, prof. geografije, Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu
2. dr.sc. Anka Mišetić, prof. sociologije, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. dr.sc. Goran Andlar, mag.ing.prosp.arch., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. Duško Dobrila, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije
5. Azra Suljić, dipl.ing.arh., ASK atelier Zagreb 
 
15.55 | ZAVRŠNA RIJEČ I NAJAVA DRUGOG DANA  
16.00 | Kraj
 
 
 
DAN 2, UTORAK, 9. studenoga 2021.
 
Voditeljica: Romana Di Giusto, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
 
13.00 | Uvod 
 
13.05 |blok predavanja STANJE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG PLANIRANJA
13.05 | Prikaz stanja prostornih planova u RH
Romana Di Giusto, dipl.ing.arh., Gorana Ljubičić, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
 
13.25 | Državni prostorski red u Sloveniji 
Jernej Červek, univ.dipl.inž.arh., Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (Slovenija) 
 
13.45 | Lokalne arhitektonske politike
Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., Hrvatska komora arhitekata
 
14.00 | PANEL RASPRAVA: KVALITETA, VREDNOVANJE I VIDLJIVOST RADA PLANERSKE STRUKE
Moderator: Jelena Borota, dipl.ing.arh., Odbor za urbanizam HKA
Sudjeluju: 
1. dr.sc. Srečko Pegan, profesor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet 
2. Željka Kučinić, dipl.ing.arh., Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 
3. dr.sc. Marijana Sumpor, dipl.oecc., Euro ekspertiza / Hrvatska evaluatorska mreža
4. Željko Golubić, dipl.ing.arh., Željko Golubić arhitekti 
5. Branimir Rajčić, dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet / Hrvatska komora arhitekata
6. Nataša Kolbas Kraljević, novinarka i urednica, Hrvatska radio televizija (HRT)
 
15.30 | Završna riječ 
Nikša Božić, dipl.ing.arh., predsjednik Odbora za urbanizam HKA
 
15.40 | Kraj
 
 
 
Sudjelovanje na DANIMA ARHITEKATA 5.4 / PROSTORNA AGENDA: KVALITETA PROSTORNOG PLANIRANJA je BESPLATNO.
 
 

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:

dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.