Deklaracija u Davosu 2018.

Europski ministri kulture pozvani su od predsjednika Švicarske konfederacije Alaina Berseta nazočiti sastanku u Davosu 21. i 22. siječnja 2018. godine.

Prije godišnjeg sastanka WEF-a usvojili su deklaraciju koja naglašava puteve za političko i strateško promicanje koncepta visokokvalitetne kulture građenja -  Baukultur -  u Europi.

Deklaracija u Davosu 2018.