2. regionalna izložba arhitekture: realizcaije 2007.2017. u organizaciji Područnog odbora Varaždin i muzeja Grada Koprivnice

Pozivamo Vas na otvorenje

2. REGIONALNE IZLOŽBE ARHITEKTURE:

REALIZACIJE 2007.-2017.

u petak, 2. veljače 2018. godine u 18 sati

u Galeriju Koprivnica, Zrinski trg 9/1, Koprivnica