2. nacionalna radionica u sklopu Bioenergy4Business projekta

 

Bioenergy4Business projekt bavi se problematikom korištenja biomase za energetske potrebe zgrada javnog i poslovnog sektora.

U okviru dosadašnjih aktivnosti (seminari, info dani) više puta smo ukazivali na mogućnosti koje se pružaju korištenjem biomase,

ali smo također ukazivali i na prepreke i izazove koje se pritom nameću.

POZIV

U tom kontekstu cilj ove radionice sumirati je sva saznanja te identificirati konkretno koji su izazovi, barijere, ali i prilike za snažnije

korištenje biomase i ostalih obnovljivih izvora energije. Stoga, u sklopu radionice održat će se okrugli stol s predstavnicima

zakonodavnih tijela, operatora tržišta energijom, potencijalnim investitorima, projektantima, kako bi se na jednom mjestu sagledala

problematika korištenja biomase iz različitih kutova te kako bi se ostvarila komunikacija među ključnim dionicima. Popis tema,

predavača i sudionika nalazi se u dokumentu u privitku.

 

Radionica će se održati 3. travnja 2017. u prostorima Energetskog instituta Hrvoje Požar, Savska cesta 163, Zagreb. Za sve sudionike

osigurana je zakusaka te kava i snack.

 

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite prijavom na sljedećoj poveznici: PRIJAVA

Prijave su otvorene do 30. ožujka 2017.