Donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja temeljem Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13. i 20/179.) donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Pravilnik je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 34/18.od 11. travnja 2018. i stupa na snagu 19. travnja 2018.