Donesen Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donio je, 18. rujna 2017., Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade.

Pravilnikom se pobliže uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade i određuju dijelovi podova etaža koji se ne uračunavaju u ovu površinu. 

Pravilnik je objavljen u "Narodnim novinama" broj 93/2017. i stupa na snagu osmoga dana od nada objave odnosno 23. rujna 2017. godine.

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade