e-Dozvola, upute za potpisivanje projekta i predaju zahtjeva

Ovdje možete preuzeti prezentaciju s uputama za potpisivanje projekata.

Isto tako možete preuzeti i prezentaciju o predaji zahtjeva za izdavanje dozvole.