e-savjetovanje

Poštovani članovi Komore,

obavještavamo Vas kako je na web stranici e-Savjetovanja otvorena javna rasprava nekoliko propisa važnih za Vaše poslovanje:

1.       Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (KP otvoren za raspravu do 20. ožujka 2019.), poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10354 ;

2.       Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (KP otvoren za raspravu do 20. ožujka 2019.), poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10358

3.       Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Pravilnik otvoren za raspravu do 16. ožujka 2019.),

poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10328

Svoje primjedbe, prijedloge i komentare možete davati direktno na portalu e-savjetovanje na gornjim poveznicama.