e-Savjetovanje - Nacrt prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata

Poštovane kolegice i poštovani kolege,
 
Hrvatska komora arhitekata danas je otvorila javno e-savjetovanje na kojem je objavljen Nacrt Prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata, s obrazloženjem i tezama za Statut pristiglim u javnoj raspravi od strane područnih odbora HKA-a, a kojim su svi članovi Hrvatske komore arhitekata pozvani su da se uključe u e-savjetovanje.
 
Pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje, dostavu komentara, primjedbi i mišljenja.
 
Nacrtom prijedloga Statuta Hrvatske komore arhitekata, usklađuje se Statut Hrvatske komore arhitekata s s tezama za Statut Hrvatske komore arhitekata zaprimljenim od Područnih odbora HKA, odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/19) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje(Narodne novine, br. 110/19).
 
 
Javno savjetovanje traje od 13. do 30. studenoga 2020. godine u 10,00 sati.
 
 
e-Savjetovanje