e-savjetovanje - Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Poštovani,

otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7841

Tema savjetovanja je: Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Savjetovanje je otvoreno do 27. srpnja 2018. godine

Opis savjetovanja: Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrđuju se uvjeti za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Navedeno dopuštenje se izdaje fizičkim osobama radi utvrđivanja stručne osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara utvrđenih ovim Pravilnikom, osim za slučajeve kada fizička osoba ima stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova stečeno prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakonu o muzejima. Pravilnikom se predviđa izdavanje dopuštenja za fizičke osobe dok se za pravne osobe i obrtnike odredbama Pravilnika predmnijeva da imaju dopuštenje ako angažiraju fizičku osobu koja je stručno osposobljena što potvrđuje svojim stručnim zvanjem odnosno dobivenim dopuštenjem. Nadalje, Pravilnikom je značajno sužen popis poslova za koje se izdaje dopuštenje fizičkim osobama, predviđa se vođenje Upisnika kao i evidencija koju vodi nadležno tijelo o obavljenim poslovima od strane fizičke osobe. Dopuštenja se izdaju na neodređeno vrijeme, a prijelaznim odredbama Pravilnika predviđeno je produljenje postojećih dopuštenja odnosno priznanje stručne osposobljenosti fizičkim osobama na temelju ranije izdanog dopuštenja. Ukratko, Pravilnikom se uvodi pojednostavljenje postupka dobivanja dopuštenja, sužava se krug osoba koje su dužne zatražiti dopuštenje i popis poslova za koje je potrebno dopuštenje. Pravnim osobama i obrtnicima omogućeno je poslovanje bez potrebe pribavljanja dopuštenja ako angažiraju fizičke osobe koje su stručno osposobljene kako je prethodno navedeno.