e-savjetovanje Kurikulum za nastavni predmet likovne kulture i likovne umjetnosti za osnovne škole i gimnazije u RH

Hrvatska komora arhitekata sudjelovala je u e-savjetovanju na Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet likovne kulture i likovne umjetnosti za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj

Link na e-savjetovanje:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9458