e-savjetovanje: Zakon o izmjenama i dopunama zakona o gradnji i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju

Hrvatska komora arhitekata uputila, na e-savjetovanju, 

primjedbe na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o gradnji

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10354

i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10358