Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije raspisao natječaje za projektiranje

Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebčake županije objavio je postupke sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

 

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba – centar i jug
 
Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba – sjeveroistok
 
Usluga projektiranja, odnosno izrada projektne dokumentacije s troškovnikom radova za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba – Istok (Dubrava, Goranec, Granešina Nova)
 
Usluga projektiranja, odnosno izrada projektne dokumentacije s troškovnikom radova za izgradnju obiteljskih kuća na području Grada Zagreba – Sjeverozapad.
 
Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba - sjever (Gračani, Maksimir, Remete)
 
Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba – Markuševec
 
Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba – Čučerje
 
Nabava usluga projektiranja, odnosno izrada projektne dokumentacije s troškovnikom radova za izgradnju okvirnog broja od 20 zamjenskih obiteljskih kuća - KZŽ