Geološka istraživanja na potresom pogođenom području SMŽ – sastanak u prostorijama HKA

U prostorijama HKA je 12. veljače 2021. održan sastanak predstavnika Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (ravnatelj Domagoj Orlić, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje Margita Malnar i viša stručna suradnica za prostorno uređenje Valentina Šerbec), Centra za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. (ovlaštene arhitektice urbanistice Neda Kaminski Kirš i Zrinka Tadić), tvrtke APE d.o.o. (ovlašteni arhitekti urbanisti Sandra Jakopec i Nikša Božić) i HKA (predsjednica Rajka Bunjevac i stručni tajnik Robert Loher) s prof. dr. sc. Snježanom Mihalić Arbanas s Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta, koja je prezentirala geološku problematiku na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije. Utjecaji geoloških procesa aktivirani potresom su vrlo bitna podloga za cjelovito sagledavanje obnove pogođenog područja. Pojave likvefakcija, klizišta i vrtače određuju upotrebljivost pojedinih zona ili pojedinih građevinskih čestica. Vrlo važna istraživanja, koja prethode urbanističkom sagledavanju prostora, te eventualnoj prenamjeni građevinskih zona, bitna su prethodnica projektiranju i gradnji, odnosno sanaciji novih zgrada i kuća.

Nakon prezentacije uslijedila je konstruktivna diskusija, koja će rezultirati primjenom podataka dobivenih geološkim istražnim radnjama u izradi i redefiniciji planske dokumentacije, prije svega vezano uz određivanje sigurnih zona za građenje.

Utvrđivanje redoslijeda stručnih radnji i interdisciplinarna konstruktivna suradnja svih aktera na potresu pogođenom području doprinijet će da on bude kvalitetno revitaliziran i obnovljen.