Gradski ured za upravljanje hitnim situacijama - brojevi za prijavu štete

Otvorene su nove telefonske linije Ureda za upravljanje hitnim situacijama u gradu Zagrebu na koje građani mogu prijaviti nastalu štetu:

+385 1 6585 170
+385 1 6585 157
+385 1 6585 158
+385 1 6585 159
+385 99 6878 851

Fotografije oštećenja stanova i zgrada zajedno s adresom mogu se poslati na e-mail Ureda 

e-mail: uhs@zagreb.hr

Čuvajte se i ne zaboravite na preporuke Stožera o suzbijanju koronavirusa!