Green building professional - polugodišnji edukacijski program

Svjetskim istraživanjima je dokazano da objekti i prostori koji su kreirani, izvedeni i održavani prema principima zelene gradnje te koji su energetski učinkoviti - ostvaruju dodatnu vrijednost za sve sudionike u procesu planiranja, projektiranja, gradnje i korištenja objekata -  investitore, društvo u cjelini, prirodu i same korisnike zgrada. Ti podaci dokazuju da su održivi razvoj i zelena gradnja daleko više od trenda zbog brige o zdravlju svojih korisnika i njihovoj ugodi u prostoru, te smanjeni  utjecaj emisije CO2 na prirodni okoliš i sredinu u kojoj se nalaze.

Na svjetskoj razini u ovom trenutku postoji više od 140.000 zgrada certificiranih prema međunarodnim standardima zelene gradnje ((LEED, BREEAM, DGNB i sl.)  što iznosi oko 1,24 mlrd m2 površine.

Kako bi omogućio edukaciju i profiliranje generacije međunarodno priznatih stručnjaka za zelenu gradnju u Hrvatskoj, a s ciljem što skorije implementacije zelenih principa gradnje i u našoj zemlji, Hrvatski savjet za zelenu gradnju u suradnji sa drugim europskim savjetima, lansirao je 2011. godine cjelogodišnji edukativni program: Green Building Professional.

POPIS MODULA

 

27.09.2018.

Principi zelene gradnje i zeleni certifikati

Dr.sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., HEP-ESCO, Hrvoje Kvasnička, MRICS

LEED AP | BREEAM Assessor, Bricmore

28.09.2018.

Zakonodavni okvir, energetsko certificiranje i nZEB

Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ., MGIPU, Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing, mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ.

11.10.2018.

Održivo urbano planiranje, gospodarenje otpadom i promet

Mr. sc. Irena Matković, dipl.ing. arh., Hrvatski zavod za prostorni razvoj,  Martin Dreiseitel, MARTIN DREISEITEL e.U. Consulting & Coaching, Krešimir Dvorski, Nextbike, Domagoj Puzak, HEP ElEn

12.10.2018.

Mogućnosti financiranja zelenih zgrada

HBOR, ZABA, FZOEU, PPP Centar 

25.10.2018.

„Cradle to Cradle“ princip – uloga zelene zgrade u kružnoj ekonomiji

Steven Beckers, Lateral Thinking Factory

22.11.2018.

Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po nZEB standardu - kako postići nZEB, konkretna tehnička rješenja

prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., Arhitektonski fakultet , Silvio Novak, Technical Support Manager, Knauf insulation

23.11.2018.

Održivi materijali, LCA, EPD, projektiranje drvenih zgrada

Kajo Ferić, dipl. ing. građ., Cemex, Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Ytong, Marko Franković, dipl.ing.arh., Građevinski fakultet Rijeka, Doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ., Građevinski fakultet Zagreb

24.01.2019.

Održivi energetski sustavi u zgradama prema nZEB standardu – termo-tehnički sustavi i OIE

Mr. sc. Davor Lučin, Mario Opačak, Vaillant, Hrvoje Krapanić, Daikin Hrvatska, Kemal Lojo, Danfoss

25.01.2019.

Krajobrazna arhitektura i gospodarenje vodom

Nigel Thorne, Consultant Landscape Architect, Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., Vita projekt, Ivan Kovačić, struč.spec.ing.aedif., Aqua Specijal 

21.02.2019.

Napredni računalni alati za projektiranje i modeliranje zgrada, unutarnja i vanjska rasvjeta

Gianmarco Ćurčić Baldini, Baldinistudio d.o.o., Dr.sc. Tea Žakula, Dr.sc. Marino Grozdek, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Phillips, Jasna Jelinek, Velux 

22.02.2019.

Gospodarenje energijom i Pametne zgrade

Dr.sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., mr.sc. Tomislav Stašić, dipl.ing.stroj., HEP-ESCO, doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., Anđelka Toto Ormuž, Firesafe Europe

 

CILJ GREEN BUILDING PROFESIONALNE EDUKACIJE

- profesionalcima iz različitih relevantnih disciplina uključujući:

arhitekturu, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehniku, ekonomiju, financije, pravo, marketing; potom vlasnicima zgrada, zakupcima, voditeljima projekata, investitorima, financijskim institucijama, građevinskim kompanijama, dobavljačima proizvoda i usluga u graditeljstvu, znanstvenicima i studentima, zaposlenicima u javnoj upravi 

- svima onima koji imaju za cilj biti usklađeni sa najnovijim trendovima u zelenoj gradnji te korištenju i održavanju prostora koje ima za cilj postizanje visoke kvalitete života i rada u prostorima i ostvarenje ušteda.

 

ŠTO EDUKACIJA UKLJUČUJE:

  • Radne materijale - prezentacije predavača, ankete, radionice
  • Izvrstan networking s istomišljenicima i podržavateljima zelene gradnje
  • Direktan kontakt sa inozemnim i domaćim ekspertima 
  • stjecanje međunarodno priznatog certifikata Green Building Professional
  • Slobodan ulaz na većinu edukativnih programa u organizaciji HSZG-a