GUP - Otvoreno pismo zastupnicima u Skupštini Grada Zagreba

Struka poziva zastupnike u Skupštini Grada Zagreba da uvaže stručne argumente i jasno, svojim predstavničkim glasom, kažu kako se protive donošenju izmjena i dopuna GUP-a koje je stručna javnost ocijenila kao neprihvatljive.

Tekst pisma možete u cijelosti pročitati ovdje.