HKA traži poništenje postupka jednostavne nabave usluga izrade Urbanističkog plana uređenja luke Ploče I1 od Grada Ploče

Temeljem objavljenog Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga izrade Urbanističkog plana uređenja luke Ploče I1 od 13. listopada 2017.g., Hrvatska komora arhitekata kao neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava svojih članova mišljenja je da uvjeti određeni predmetnom nabavom, a koji se odnose na procijenjenu vrijednost nabave i uvjete plaćanja, u svojem bitnom dijelu nisu u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata iz 2013.g., te stoga traži poništenje postupka jednostavne nabave usluga izrade Urbanističkog plana uređenja luke Ploče I1.

 

Dopis HKA možete vidjeti ovdje