HKA UPOZORAVA VLADU NA ŠTETNE PRIJEDLOGE ZAKONA

Poštovane kolegice i poštovani kolege, srdačan pozdrav!

Vjerujem da ste u posljednje vrijeme putem javnih medija te putem web stranice HKA https://www.arhitekti-hka.hr/hr/ i facebook stranice HKA https://web.facebook.com/HrvatskaKomoraArhitekata_rdc=1&_rdr pratili intenzivnu aktivnost koju poduzimamo oko spornih Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

 

Kako biste bili direktno informirani o naporima koje poduzimamo nastavno Vam dajem detaljnije obrazloženje.

 

Predlagač oba zakona, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU), uputio je prijedloge oba zakona 27. lipnja 2019. godine na Vladu RH, a Vlada RH ih je potom uputila u saborsku proceduru koja će se sastojati od dva čitanja (prvo je sljedeći tjedan, a drugo je na jesen).

 

Tri su ključne točke koje tražimo da se promijene u prijedlozima zakona:

  • tražimo da ovlašteni krajobrazni arhitekti, ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova ostanu članovi komora,
  • tražimo da djelatnost prostornog uređenja ostane negospodarska djelatnost,
  • tražimo da Ministarstvo graditeljstva u radu komora može nadzirati samo javne ovlasti komora.

U tom smislu HKA je uputila ministru uprave Lovri Kuščeviću, ministru obrane Damiru Krstičeviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću dopise u kojima ih upozorava na štetne odredbe izmjena i dopuna oba zakona. Zajedno s ostalim komorama u graditeljstvu uputili smo dopis Branku Bačiću, predsjedniku Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru. Pored toga, uputili smo dopis predsjednicima svih saborskih klubova s temom zadržavanja ovlaštenih voditelja građenja i radova u komorskom sustavu. S istom temom sve komore uputile su i dopis predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću.

 

Dužna sam Vas izvijestiti da sam i u osobnom kontaktu s predsjednikom Vlade RH Andrejem Plenkovićem te s predsjednikom kluba HDZ-a Brankom Bačićem, upozorila na štetne posljedice ovih zakona te je dogovoreno održavanje zajedničkog sastanka na kojem bismo sva sporna pitanja još jednom razmotrili.

 

Nastavno dajemo skraćeno pojašnjenje u čemu je problematika ove tri točke, a detaljnije obrazloženje molim da pročitate u dolje priloženim dopisima.

 

Vezano uz 1.:
Ukidanje obaveznog komorskog članstva za ovlaštene krajobrazne arhitekte, ovlaštene voditelje građenja i radova predstavlja prvi korak u tzv. deregulaciji profesije. Što znači deregulacija? U konačnici znači da će se našom djelatnošću moći baviti i osobe bez formalnog obrazovanja. Borba za ovlaštene krajobrazne arhitekte, ovlaštene voditelje građenja i radova danas, znači i borbu za ovlaštene arhitekte i urbaniste te ovlaštene inženjere sutra! Pozivam Vas da se zajedno borimo, na svim instancama, protiv deregulacije struke! U tom smislu Skupština HKA donijela je i Deklaraciju o zaštiti struke.

 

Vezano uz 2.:
HKA smatra da se predloženim izmjenama direktno utječe na pravnu sigurnost, odnosno pravni sustav Republike Hrvatske. Naime, prijedlog MGIPU-a jest da prostorno uređenje u Hrvatskoj postane gospodarska djelatnost, to jest da više ne bude negospodarska djelatnost kao što je sada, što je sukladno EU direktivi o uslugama. Drugim riječima, ta izmjena, ukoliko se prihvati, u konačnici bi omogućila osobama koje nisu hrvatski državljani da izrađuju prostorne planove za teritorij Republike Hrvatske tj. osobe koje nisu hrvatski državljani, niti članovi Hrvatske komore arhitekata, ovime bi dobili mogućnost izrađivati podzakonske propise Republike Hrvatske!

 

Vezano uz 3.:
MGIPU predlaže da preuzme praćenje i nadzor svih općih akata Komore (ne samo akata vezanih uz javne ovlasti, što jedino zakonski mogu nadzirati). Ove izmjene predstavljaju direktan napad na autonomiju komorskog strukovnog udruživanja i slobodnog reguliranja vlastitih strukovnih institucija. One bi utjecale na samu bit ustrojstva i nadležnosti komora, koja je sukladna zakonodavstvu većine europskih kontinentalnih zemalja. Navedeni zakonski članak nije bio dio Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o komorama koji je bio dan na e- savjetovanje (9. travnja - 9. svibnja) te je unošenjem ovako važne odredbe, uz izbjegavanje javnog savjetovanja, MGIPU narušio propisanu demokratsku proceduru donošenja zakona. Radi se zapravo o pokušaju nedopuštene državne intervencije u slobodu strukovnog udruživanja te slobodnog reguliranja vlastitih institucija, a sve prikriveno namjerom provedbe mjera za administrativno rasterećenje profesionalnih poslovnih usluga. Možemo samo pretpostaviti da je stvarni motiv za to intenzivna aktivnost HKA na javnom kritiziranju rada MGIPU-a i javno kritiziranje zakonskih rješenja koje izrađuje MGIPU. Očito je da MGIPU-u komore smetaju te žele na predloženi način imati kontolu nad cjelokupnim radom komora!

 

Poštovane kolege, sve Vas skupa pozivam da se zajednički borimo da predložene Izmjene i dopune zakona u obliku u kojem su predložene, ne budu i usvojene!

Ključno je da će ovakvim zakonima kako ih je predložio MGIPU nastati štetne posljedice po prostor Republike Hrvatske te će se uvesti nered i nesigurnost u pravni sustav države!

 

Cjelokupna HKA i osobno kao predsjednica HKA, i dalje ćemo nastaviti intenzivnu aktivnost i po ovim i po drugim pitanjima ključnim za boljitak stručnog i profesionalnog djelovanja arhitekata u Hrvatskoj.

 

Za sva pitanja i pojašnjenja, kao i do sada, stojim Vam na raspolaganju.

 

Srdačan i kolegijalan pozdrav!

 

Predsjednica HKA
Željka Jurković, dipl. ing. arh.