Hrvatska komora arhitekata daje podršku Društvu arhitekata Dubrovnika

Hrvatska komora arhitekata dala je podršku Društvu arhitekata Dubrovnika u ukazivanju da je uklonjeni spomenik ,,Kocka mora" samo jedan od integralnih elemenata u projektu uređenja platoa Pile, koji uključuje i rješenje putničkog terminala i regulaciju prometa na Pilama.

"Kocka mora" trebala je zapravo biti zadnja faza uređenja, ali je na zahtjev investitora izvedena prva. Komora je dala podršku DAD-u i u ukazivanju da je za prostor Peškarije bitno pravilno programirati javne površine te da fokus ne treba biti usmjeren samo na estetsku komponentu.  

DAD, HKA i UHA u svakom trenutku stoje javnoj upravi na raspolaganju ciljem pomoći svim aktivnostima koje se tiču zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa te pravilnog sustavnog programiranja javnih površina.

Tekst javnog priopćenja možete vidjeti ovdje.