Hrvatska komora arhitekata dala je primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju GUP-a Grada Zagreba

Slijedom javne rasprave i temeljem članka 100. stavka 2. Zakonao prostornom uređenju (NN broj 153/13 i 65/17) Hrvatska komora arhitekata dala je u pisanom obliku svoje primjedbe na Izmjene i dopune GUP-a Grada Zagreba.

Primjedbe su isključivo u vezi zaštite javnog interesa, provođenja važećih propisa te zaštite i unaprjeđenja stanja u prostoru Grada Zagreba.

Primjedbe možete pogledati ovdje.

Poveznica na službene stranice Grada Zagreba i Izmjene i dopune GUP-a Grada Zagreba 2017.