In memoriam Aljoša Bačić

Područni odbor HKA Zadar izgubio je svog člana. Aljoša Bačić tragično je preminuo 05. lipnja 2019., u 56. godini života.

Naš dragi kolega bio je član Vijeća Područnog odbora Zadar tijekom dva mandata, a isticao se svojom aktivnošću u radu područnog odbora i svojim razumnim i svrsishodnim diskusijama koje su često bile vrlo intenzivne, ali nikad s ružnom riječi prema bilo komu. Aljoša je uvijek bio spreman preuzeti obveze u radu Područnog odbora, bio je spreman pomoći kolegama, uvijek je bio prijatelj kad si ga trebao. Godinama je bio aktivan u radu Društva arhitekata Zadra, širok je krug kolega koji su ga upoznali, radili s njim i cijenili ga. Bio je odmjeren u svemu i bio je obziran prema svima.

Aljoša se cijelo vrijeme bavi projektiranjem, prvo u tvrtki Michaeler i partner u Zadru na međunarodnom projektu hotelsko - turističkog naselja Punta Skala u Zadru, koji je u to vrijeme bio najveći  turistički projekt u Hrvatskoj te na rekonstrukciji hotela Split - Radisson Blu Resort & Spa u Splitu. Aljoša na kraju radi u svom uredu Arhitektura d.o.o. Zadar.

Ovlašteni arhitekt Aljoša Bačić ostavio je trag u našem prostoru i u našim mislima. Zadarska zajednica arhitekata izgubila je dragog čovjeka i vrijednog kolegu.