In memoriam Bruno Nefat (1962/2019)

Nakon duge i teške bolesti napustio nas je Bruno Nefat (57), arhitekt i stručnjak koji se cijeli životni vijek bavio pitanjima graditeljstva te razvoja Istre.

Diplomirani inženjer arhitekture Bruno Nefat diplomu je stekao 1987. na Arhitektonskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a postdiplomski studij graditeljskog nasljeđa završio je 1990./1991. u Centru postdiplomskih studija Split.

Od 1988. do 2007.g. obavljao je razne stručne poslove s područja urbanizma, prostornog uređenja i graditeljskog nasljeđa.

Bio je voditelj odsjeka za prostorno planiranje u Sekretarijatu za prostorno planiranje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno-komunalne poslove Općine Pula, pročelnik Odjela za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, a od 2008. je direktor, planer i projektant u trgovačkom društvu „Modus“ d.o.o. Pula.

Sudjelovao kao ko-autor, odnosno glavni projektant u izradi više konzervatorskih podloga, idejnih i glavnih projekata na objektima unutar zaštićenih kulturnih dobara, te vršio stručni nadzor radova na zaštićenim građevinama. Uz ostalo, kao voditelj izrade plana, sudjelovao u izradi više detaljnih, urbanističkih i prostornih planova u razdoblju 2008.-2014.

Bio je predsjednik i obnašao niz dužnosti u Društvu arhitekata Istre.

Sudjelovao je od osnivanja kao aktivni član u tijelima Komore HKA kao predsjednik područnog odbora Pazin, član skupštine i različitih stručnih skupina.

Pamtit ćemo Bruna prije svega kao dobrog, toplog čovjeka koji ni u najtežim trenucima nije gubio optimizam i nadu, uvijek spreman pomoći drugome.