• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

12/07/2023

Investicijske vrijednosti u graditeljstvu u 2022. godini

Upravni odbor Hrvatske komore arhitekata na svojoj 23. Sjednici, održanoj 01. ožujka 2023. godine, usvojio je dokument Investicijske vrijednosti u graditeljstvu – Pokazatelji troškova građenja za 2022.g.
 
Ovaj je dokument dio planiranih aktivnosti HKA na konkretnoj pomoći našim članovima u svakodnevnom stručnom radu.
 
Pokazatelji troškova građenja u 2022. godini su važan podatak koji će pomoći ovlaštenim arhitektima prilikom izrade procjene troškova građenja kod izrade projekata za zgrade, vanjsko i krajobrazno uređenje.
Ti podaci su, također, ulazni podaci za izračun preporučenih vrijednosti usluga ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu temeljem Pravilnika o standardu usluga arhitekata te Pavilnika o standardu usluga ostalih inženjera u graditeljstvu.
 
Podaci mogu poslužiti kao orijentacija prilikom proračuna okvirnih troškova u ranim fazama projekta kad postoje samo programski podaci o građevini.
 
Istraživanje i izradu studije provela je tvrtka Arhitektona d.o.o. temeljem Projektnog zadatka koji je utvrdila Hrvatska komora arhitekata. 
 
Ova je studija izrađena na temelju nalaza iz provedenog istraživanja tržišta radova u građevinarstvu u Republici Hrvatskoj, te podataka objavljenih u sljedećim dokumentima:
 
- "Baukosten 2022" (Troškovi građenja 2022), Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern, Stuttgart
- Bilten standardne kalkulacije za XII 2021., IGH
- Indeks potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku RH
- Fiksni tečaja HNB-a na datum 31.12.2022.
 
U odnosu na Pokazatelje troškova građenja u 2017.g. kada je posljednji puta od strane HKA izrađena analiza realiziranih troškova građenja, studija za 2022. godinu je detaljno razrađena za čak 24 različita tipa zahvata u prostoru.
Hrvatska komora arhitekata planira i u ovoj godini pratiti cijene građenja u Republici Hrvatskoj te prikupljati podatke o realiziranim cijenama građevinskih radova. Suočeni smo sa stalnim porastom cijena izvedenih radova na tržištu te smo svjesni da provedenu aktivnost moramo nastaviti tijekom cijele 2023. godine. Za to nam je potrebna pomoć svih stručnjaka koji projektiraju, nadziru ili vode građenje kako bismo prikupili ažurne
i relevantne podatke u 2023. godini, te ih obradili i prezentirali našim članovima.
Stoga pozivamo članove komore da nam tijekom godine šalju podatke iz realiziranih ugovora o građenju, ugovorne troškovnike po različitim tipovima zahvata u prostoru, kako bismo stvorili što veću bazu podataka radi izrade Pokazatelja troškova građenja u 2023. godini.
 
 
Pokazatelji troškova građenja za 2022.g. OVDJE.
 
On-line kalkulator usluga OVDJE.