Iskaz interesa za obavljanje usluga izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja - poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Poštovane članice i poštovani članovi Hrvatske komore arhitekata,
 
pozivamo vas na iskaz interesa, temeljem poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 25. veljače 2021. godine za dostavom popisa ureda ili tvrtki zainteresiranih članova Hrvatske komore arhitekata za obavljanje usluga izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije te stručnog nadzora tijekom uklanjanja oštećenih građevina, koje u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt, za koje su vlasnici/suvlasnici prethodno dostavili suglasnost za uklanjanje zgrade.

Elaborat se radi kao podloga za uklanjanje uništenih obiteljskih kuća i drugih uništenih zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi, a koje se provodi sukladno odluci stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave na području na kojem se objekt nalazi, sukladno čl. 25. stavka 6. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN br. 102/20, 10/21).
 
Dostava podataka traži se u svrhu angažiranja članova Komore za navedene usluge do početka provedbe postupka javne nabave za obavljanje usluga izrade Projekta za uklanjanje zgrade te stručnog nadzora za zgrade koje se uklanjaju.
U Pozivu za dostavu ponuda koji će biti upućen zainteresiranim članovima Komore bit će detaljno naveden opis usluga.
 
Molimo da vaše podatke upišete ovdje najkasnije do 4. ožujka 2021. godine u 15,00 sati.
 
Vaši podaci upisani u obrazac koristit će se za dostavu Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sa svrhom kontaktiranja vezano za Poziv za dostavu ponuda.