Istraživanje inženjerskih komora: „Status i problemi ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova“

Donosimo vam rezultate anketnog istraživanja o stavovima voditelja građenja i voditelja radova, članova četiriju inženjerskih komora, provedenog u prosincu 2018. godine.
Naime, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je izmjene i dopune Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Tim prijedlogom ovlašteni voditelji građenja/voditelji radova prestali bi biti članovi komora. Naše četiri inženjerske komore smatraju da ove izmjene zakona nanose štetu struci, uvode nered i kaos na tržište, dovode u pitanje radna mjesta, kvalitetu gradnje i sigurnost građana. Stoga su četiri komore zatražile povlačenje izmjena zakona i ukazale na negativne posljedice po struku, građane i javnost.


U anketnom istraživanju sudjelovalo je 38 % svih ovlaštenih voditelja građenja/radova (2.106 ), članova četiri komore. Rezultati pokazuju da čak 92 posto anketiranih podržava napore koje inženjerske komore ulažu u rješavanje njihova statusa. Članstvo je svoje zadovoljstvo aktivnostima komora za rješavanje ovog problema ocijenilo prosječnom ocjenom 4,1 (školske ocjene od 1 do 5). Ne iznenađuje podatak da skoro 80 posto ispitanika (79%) smatra da će ukidanje komorskog članstva pogoršati njihov položaj na tržištu rada.

Važnost osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu za naše članove.


Eventualnim prestankom komorskog članstva, ovlašteni voditelji građenja/radova gube osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu, koje sada uživaju u sklopu komorske članarine. Upravo važnost ovog osiguranja članovi komora su ocijenili prosječnom ocjenom 4,3. Pristup normama ocijenjen je s 4, a besplatni pravni savjeti s 3,8.
Više od pola ispitanika (54%) ne zna što bi učinilo u slučaju gubitka osiguranja, dok se 27 posto njih izjasnilo da se ne bi osiguralo. 13 posto ispitanika očekuje da će poslodavac za njih plaćati ovo osiguranje, dok samo 6 posto planira osobno ugovoriti i plaćati osiguranje.
Ocjena vrlo dobar za inženjerske komore
Čak 61 posto ovlaštenih voditelja građenja/radova u potpunosti se složilo da je vodstvo komore aktivno u zastupanju strukovnih interesa članova dok se djelomično s tom tvrdnjom slaže njih 25 posto.
Da su ovlašteni voditelji građenja/radova općenito zadovoljni radom svojih komora, potvrđuju rezultati istraživanja koji pokazuju da je 71 posto ispitanika ocijenilo komoru odličnom ili vrlo dobrom ocjenom. Prosječna ocjena cjelokupnog zadovoljstva komorama je 3,9.

Podaci o istraživanju


Anketu o statusu i problemima ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova, četiri inženjerske komore poslale su u prosincu 2018. mailom na 5.524 ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova.
56 posto anketiranih ima više od 15 godina radnoga iskustva, 39 posto ima između 5 i 15 godina radnoga iskustva te ostalih 5 posto, manje od 5 godina.