Izbori za tijela Hrvatske komore arhitekata - kandidacijske liste

Liste kandidata za predsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora i članove stegovnih tijela Komore objavljene u rubrici "Izbori - Kandidature 2. krug" ili na poveznici.

Izborna sjendica Skupštine Komore održat će se u petak 19. lipnja 2020. godine u 14,00 sati.