Javni poziv Vijećima područnih odbora za predlaganje teza Statuta Hrvatske komore arhitekata

Upravni odbor HKA upućuje javni poziv svim Vijećima područnih odbora HKA da predlože teze budućeg Statuta Hrvatske komore arhitekata, sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19).

Izmjenom zakonodavnog okvira rada, a posebice sagledavanjem potrebe za reorganizacijom dosadašnjeg sustava djelovanja Hrvatske komore arhitekata kao institucije s javnim ovlastima, ali isto tako i središnje strukovne organizacije arhitekata, nužno je izmijeniti niz ustrojstvenih akata kako bismo HKA učinili suvremenijom, učinkovitijom i prilagođenom novim potrebama i uvjetima djelovanja njezinih članova, tajništva HKA i tijela HKA.

Stoga će se nakon donošenja novog Statuta HKA izraditi izmjene i dopune podstatutarnih akata koje su potrebne sukladno Zakonu.

Kako bismo bili sigurni da će akti HKA zaista odražavati potrebe i želje članstva HKA, ovim putem pozivamo Vijeća područnih odbora HKA da uključe što veći broj članova HKA u definiranje navedenih teza, te predlože kolege koji će se aktivno uključiti u izradu svih potrebnih akata.

Upravni odbor HKA će potom imenovati Povjerenstvo za izradu akata HKA, predsjednik Povjerenstva bit će g. Reno Vrbanec, član Upravnog odbora HKA.

 
Rok za dostavu teza i prijedloga članovima Povjerenstva je 14. rujna 2020. godine do 16.00 sati, na e-mail adrese:

j.tucak@arhitekti-hka.hr

reno.vrbanec@ck.t-com.hr

UPRAVNI ODBOR HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA

 

Javni poziv