Komentari arhitektonske struke u e-Savjetovanju na prijedlog Zakona o potresu

Sve institucije s područja arhitekture dale su zajedničke primjedbe na Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Komentare arhitektonske struke možete preuzeti ovdje.