Korištenje znaka HKA u digitalnom potpisu poslovnom karticom

Članovi Komore kada poslovnom karticom potpisuju dokumente u digitalnom obliku u svojem digitalnom potpisu mogu koristiti znak Komore isključivo u sljedećem obliku: 

(oblik kvadrata s prikazom slova “A” na središnjem dijelu donje crte kvadrata).

Znak u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Upute za dodavanje znaka HKA u digitalni potpis