• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

20/11/2023

Kristina Perkov - predavanje: URBANISTIČKI MODULI PLANIRANJE NASELJA I PREOBRAZBA GRADA – EDUKACIJSKI MODEL / Dubrovnik, 22.11.2023. u 18 sati

U sklopu otvorenja izložbe studentskih radova DUBROVNIK - PLANIRANJE NASELJA I PREOBRAZBA GRADA, koja se otvara u srijedu 22.11.2023. u 18 sati u Lazaretima, Kristina Perkov održat će predavanje URBANISTIČKI MODULI PLANIRANJE NASELJA I PREOBRAZBA GRADA – EDUKACIJSKI MODEL, na kojem bi se pojasnili procesi, mogućnosti i benefiti, koji proizlaze iz aktivne suradnje jedinica lokalne samouprave i akademske zajednice.
 
Kontinuitet razvoja urbanističkih modula Planiranje naselja i Preobrazba grada na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu uspješno se ostvaruje već nekoliko godina zaredom. Predanost razvoju različitih edukacijskih pristupa i očuvanju urbanog okoliša ostvaruje se kroz pozitivnu suradnju s predstavnicima gradova i županija diljem Republike Hrvatske. U proteklih nekoliko godina ostvarene su iznimno pozitivne suradnje s predstavnicima Grada Vukovara, Grada Petrinje te Grada Šibenika. Urbanistički moduli postali su platforme na kojima smo zajedno s lokalnim zajednicama gradili nove vizije i promišljali budućnost tih mjesta. 
 
Stoga nam je veliko zadovoljstvo predstavila mogućnost suradnje s Gradom Dubrovnikom, gradom koji privlači pozornost svih nas posvećenih prostoru i urbanizmu. Suradnja je ostvarena u organizaciji i provedbi dijela nastave na Diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam tijekom akademske godine 2022./23. između Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Grada Dubrovnika. I to kroz organizaciju terenske nastave, predavanja, izložbe i rada unutar dvaju modula s ukupno četiri kolegija. Tijekom dvaju semestara studentima je postavljen poticajan, ali i izazovan planerski i urbanistički zadatak - razmišljati o mogućim budućim vizijama razvoja Grada Dubrovnika i istraživati mogućnosti urbane preobrazbe određenih prostora na periferiji i u središtu grada. Rezultati njihovih istraživanja i strateškog promišljanja prostora grada, kao i određivanje vizija i programa razvoja unutar njega, postavili su temelje za daljnji rad na konceptima koji se odnose na odabrane dijelove gradske strukture u sklopu kolegija urbanističkog modula Preobrazba grada.
Među glavnim ciljevima i aktivnostima urbanističkih modula važno je istaknuti: razvoj suradnje (između fakulteta, predstavnika gradova i županija te drugih dionika koji sudjeluju u procesima planiranja razvoja i preobrazbe gradova), edukaciju svih sudionika (s posebnim naglaskom na edukaciju studenata, kako bi bolje razumjeli procese strateškog i provedbenog planiranja) te uključivanje javnosti (kroz prezentaciju rezultata provedenih urbanističkih modula putem izložbi studentskih radova, pripadajućih publikacija i završnih panel-diskusija i prezentacija). 
Iskustva stečena kroz ove urbanističke module jasno pokazuju da suradnja Arhitektonskog fakulteta s lokalnom i regionalnom samoupravom donosi rezultate koji prelaze doprinose pojedinih aktera i različitih struka. Dodatno pridonosi unapređenju dijaloga, kako između različitih disciplina tako i između sveučilišta i lokalnih zajednica. Konačni cilj je osnažiti kulturu javnog prostora, naglasiti vizualnu kulturu grada i promicati važnost vrijednosti prostora.