MEĐUNARODNI KONKURS ZA GRADSKU VIJEĆNICU U ZENICI

Grad Zenica u partnerstvu sa Asocijacijom arhitekata u Bosni i Hercegovini i Javnim preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grada – Zenica raspisuje međunarodni, otvoreni, anonimni, projektni, jednostepeni arhitektonsko – urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja GRADSKE VIJEĆNICE SA UREĐENJEM CENTRALNOG GRADSKOG TRGA I PODZEMNOM GARAŽOM U ZENICI.

Pravo učešća na kokursu imaju fizička lica - svi arhitekti i studenti arhitekture i sva pravna lica koja su ovlaštena za pružanje usluga arhitektonskog projektovanja.

Osnovni cilj i svrha kokursa jeste odabir najkvalitetnijeg idejnog rješenja nove zgrade Gradske uprave, zajedno sa pripadajućim javnim i polu-javnim funkcijama kulture i usluga, podzemnom javnom garažom i idejnim rješenjem Glavnog gradskog trga, na lokaciji koja predstavlja kulturno administrativno središte Zenice. Konkurs se pokreće u svrhu stvaranja prostornih uslova za racionalizaciju i povećanje efikasnost rada Gradskih službi koje se trenutno nalaze na nekoliko odvojenih lokacija, obogaćivanja uže lokacije sadržajima koji bi trebali doprinijeti aktivaciji javnog prostora, rješavanja saobraćaja u mirovanju, te uređenja centralnog Gradskog trga. Ovim konkursom se potiču prijedlozi i istraživanja koja vode prema suvremenim i demokratičnim interpretacijama javne institucije, a koji se očituju u fleksibilnim, otvorenim i dinamičnim prostornim modelima, pri čemu su tražene kvadrature orijentir i pomoć prilikom dimenzioniranja i organizacije prostora.

Organizator je osigurao vrijedne nagrade za pobjednike konkursa:


PRVA NAGRADA: 20.000 KM

DRUGA NAGRADA: 10.000 KM

TREĆA NAGRADA: 6.000 KM

DVA OTKUPA PO: 2.000 KM

UKUPNI FOND NAGRADA: 40.000 KM (NETO)

Ocjenjivački sud čine:

 

1.     Zvjezdan Turkić d.i.a. (Aksa d.o.o. – Zenica, član AABH), predsjednik komisije

2.     Maroje Mrduljaš d.i.a., (Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predložen od strane AABH), član

3.     Mladen Burazor d.i.a., Sarajevo ‐(Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član AABH)

4.     Idis Turato d.i.a (Studio Turato – Rijeka, predložen od strane AABH)

5.     Dean Lah d.i.a. (Studio Enota – Ljubljana, predložen od strane AABH)

 

DATUM OBJAVLJIVANJA:          24.10.2017.

ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE: 20.12.2017. (KONAČNI ROK)

KRAJNJI DATUM ZA POSTAVLJANJE PITANJA: 10.01.2018.

DATUM ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA UČESNICIMA: 17.01.2018.

DATUM ZATVARANJA/PREDAJE RADOVA: 22.01.2018. (16:00)

POSJETA LOKACIJI: 15.12.2017. (12:00)


Učešće na konkursu se ne plaća.


Projektni zadatak sa detaljnim informacijama o konkursu možete preuzeti na linku.

Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije možete preuzeti na službenoj stranici GRADA ZENICA.


Svi zainteresirani učesnici Konkursa se mogu prijaviti slanjem, popunjenog i potpisanog obrasca Prijave na konkurs na email azira.kudusic@zenica.ba , direktnim dostavljanjem u Gradsku upravu Zenice ili slanjem obrasca za prijavu putem pošte. Svi učesnici koji pošalju prijavu putem e‐maila, konkursnu dokumentaciju ć e dobiti putem elektronske pošte. Drugi učesnici dokumentaciju mogu preuzeti u digitalnoj formi lično ili putem pošte.