• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

16/09/2022

Nadzor HKA nad radom članova koji potpisuju projekte koje nisu izradili

Upravni odbor HKA na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donio je odluku da Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova HKA izvrši nadzor nad radom članova HKA koji su u protekle 3 godine imali iznimno visok broj predmeta u sustavu e-dozvole.
 
Dugogodišnja praksa malog dijela naših članova koji, suprotno odredbama Kodeksa strukovne etike članova HKA, potpisuju  projekte koji nisu izradili niti su izrađeni pod izravnim nadzorom, upravljanjem i nadležnošću potpisnika, bit će zaustavljena.
 
HKA je u sklopu svojih javnih ovlasti, u suradnji s MPGI, provela analizu sustava e-dozvola te dobila podatke o broju predmeta koje je svaki član HKA prijavio u sustav e-dozvole. Radi se o kolegama koji su u posljednje tri godine prijavili više stotina projekata, s rekordnim brojevima od 533, 488 odnosno 436 projekata.
 
Na taj način, HKA će zaštititi naše članove koji savjesno rade svoj stručni posao od onih kolega koji sustavno bave „prodajom žiga“, i time urušavaju ugled i čast kolega arhitekata koji savjesno i odgovorno obavljaju svoje poslove.
 
Ovakvim postupcima oni narušavaju ne samo tržišnu utakmicu, već dovode u pitanje kvalitetu usluga koje pružaju ovlašteni arhitekti, te time i povjerenje naših investitora.