Natječaj EUROPAN 15

Otvoren je natječaj EUROPAN 15, za 47 lokacija u Europi, od toga 7 u Švedskoj. Više o lokacijama u Švedskoj možete vidjeti na 

http://europan.se/

https://www.europan-europe.eu/en/