Natječaj za upis I. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje, ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2018/2019

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis I. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj u akademskoj godini 2018/2019.

Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij su:

  1. završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij s ukupno 300 ECTS bodova ili završen dodiplomski studij
  2. prosjek ocjena 3.0 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima prosjek niži od 3.0 potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna profesora.
  3. poznavanje jednog stranog jezika

Obrazac za prijave: Prijava

Prijave se zaprimaju do 30. studenog 2018. godine

Prijavi je potrebno priložiti:

  • diplomu - ovjerenu kopiju
  • prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju (ovjerena kopija)
  • preporuke (ako je prosjek niži od 3.0)
  • domovnicu i rodni list (izvornik ili ovjerena kopija)
  • životopis
  • odluka pravne osobe o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
  • ukoliko studij nije završio u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti Rješenje povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kačićeva 26

HR - 10000 ZAGREB

 

Sve dodatne infromacije mogu se dobiti na e-mail adresi:

za prijave: referada@arhitekt.hr

za info o studijskom programu: ines.mravunac@arhitekt.hr