Novi Vodič Europske komisije o javnoj nabavi 2018

Europska komisija objavila je novi Vodič o javnoj nabavi kako bi pomogao administracijama i korisnicima da što više iskoriste EU ulaganja.

Ovaj je dokument namijenjen kao potpora javnim službenicima diljem EU-a kako bi se izbjegle najčešće pogreške i usvojile najbolje prakse u javnoj nabavi projekata financiranih od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i šire.

Smjernice će biti dostupne na svim jezicima EU. To je jedna od konkretnih akcija uključenih u akcijski plan usmjeren na pomaganje državama članicama za poboljšanje učinkovitost administracija i korisnika u primjeni javne nabave za investicije koje se financiraju iz EU-a tijekom programskog razdoblja 2014.-2020.

Ostale akcije uključuju razvoj sustava stručne razmjene za upravljačke vlasti kako bi razmijenili iskustva i stručnost u kapacitetima javne nabave, korištenje sporazuma o  integritetu kao sredstvu za povećanje transparentnosti i odgovornosti te razvoj akcijskih planova za pojedine zemlje koje se ne pridržavaju ex-ante uvjeta javne nabave.

Postoji jedan kratki odlomak o natječajima (stranica 45-46).

Objavljujemo englesku verziju, ostale jezične verzije bit će progresivno dodane na web stranici.

Guidance on public procurement to help administrations and beneficiaries make the most out of EU investments.