Obavijest članovima vezano za Izmjene i dopune Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju

Poštovane kolegice i kolege,

Ponovno Vam se obraćamo vezano uz provođenje Izmjena i dopuna Zakona o gradnji i Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju (oba zakona stupila su na snagu 25. travnja 2019. godine, a objavljena su u "Narodnim novinama" 39/19; u daljnjem tekstu: ZOG i ZOPU).

Naime, prema informacijama koje dobivamo od Vas, zaključno s datumom 24. travnja 2019. godine odnosno prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna ZOG-a i ZOPU, podnesene su tisuće zahtjeva za izdavanje Lokacijskih i Građevinskih dozvola.

S tim u vezi skrećemo Vam pozornost na današnju Uputu Državne geodetske uprave (DGU) koja je objavljena na web stranicama DGU, a koja utvrđuje da će se postupak Potvrde Geodetskog projekta, ukoliko ste zahtjev za izdavanje Lokacijske ili Građevinske dozvole podnijeli zaključno s 24. travnjem 2019. godine, provesti temeljem Pravilnika o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14 i 56/14), za što trebate dostaviti dokaz (podnesen zahtjev za Lokacijsku ili Građevinsku dozvolu zaključno s datumom 24. travnja 2019. godine).

Više o navedenom možete vidjeti na poveznici:

https://dgu.gov.hr/vijesti/priopcenje-o-postupanjima-katastarskih-ureda-nakon-stupanja-na-snagu-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-gradnji-i-zakona-o-prostornom-uredjenju/5080

Također Vas upućujemo i na naputak za postupanje osoba koje su ovlaštene za geodetske poslove, a u vezi provođenja Izmjena i dopuna ZOG i ZOPU koji Vam kao ovlaštenim arhitektima (projektantima, glavnim projektantima) može biti koristan.  Naputak možete vidjeti ovdje.

Ovom prilikom molimo Vas da nam pisanim putem dostaviite svoja konkretna, praktična iskustva u provođenju ZOG i ZOPU, a posebno eDozvole, bila Vaša iskustva pozitivna ili negativna, kako bismo zajednički predlagali poboljšanja eSustava. Obratite nam se na adresu arhitekti@arhitekti-hka.hr

Srdačan pozdrav!

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata

Željka Jurković, dipl. ing. arh.