• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

11/04/2024

Obavijest natjecateljima EXPO Osaka 2025

Od 1. 1. 2024. godine primjenjuje se novi sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, a na kojem se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, objavljuju i svi projektni natječaji iz područje arhitekture i urbanizma. Kako je navedeno u Uvjetima natječaja i Uputama za sudionike, uz uobičajenu predaju natječajnih radova u fizičkom obliku svi natjecatelji moraju predati i Obrazac projekta.
 
S obzirom na to kako je natječaj za nastup RH na EXPO 2025 jedan od prvih objavljenih u novom sustavu EOJN-a, natjecateljima se daju upute za registraciju i predaju Obrasca projekta.
UHA i HKA pokrenule su inicijativu izmjena i prilagodbe EOJN modula kroz koji se vrši prijava na arhitektonsko-urbanističke natječaje s ciljem administrativnog rasterećenja natjecatelja. Predložene izmjene modula EOJN-a predviđaju ukidanje obveze registracije natjecatelja i ukidanje obveze predaje Obrasca projekta u skladu s dosadašnjom praksom provedbe natječaja u RH i pozitivnim primjerima na području EU, a sve temeljem Direktive  o javnoj nabavi (2014/24/EU) i nacionalnim zakonodavnim okvirom.
 
Za trenutno objavljene natječaje još uvijek postoji obveza registracije i predaje Obrasca projekta, te molimo sve natjecatelje da prouče upute.
Registracija natjecatelja i predaja Obrasca projekta može se izvršiti i prije predaje samog natječajnog rada u fizičkom obliku, a najkasnije do roka navedenog u objavi i uvjetima natječaja.
Pozivamo sve natjecatelje da čim ranije krenu s procesom prijave i predaje Obrasca projekta sukladno uputama.
 
Napominjemo kako popis autora/koautora u Prilogu 2 i Prilogu 3 koji se predaju u fizičkom obliku mora biti istovjetan popisu članova zajednice gospodarskih subjekata koji se predaje kroz Obrazac projekta. Suradnici koji nisu koautori ne navode se kao članovi zajednice gospodarskih subjekata u Obrascu projekta.