Obavijest svim članovima Komore!

 

Poštovani članovi Hrvatske komore arhitekata,

Obaviještavamo Vas o mjerama koje je Hrvatska komora arhitekata, sukladno uputama za poslodavce i kolektive koje je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo poduzela radi krizne situacije vezano uz epidemiju korona virusa:

  1. Sve radnje koje ne iziskuju Vaš osobni dolazak u Komoru, molimo da odradite putem e-maila ili slanja poštom, odnosno da radi Vaše osobne zdravstvene sigurnosti ne dolazite u Komoru. Poveznica na sve obrasce: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/obrasci/
  2. Vezano uz osobni dolazak u Komoru zbog potpisivanja zahtjeva za komorske korporativne iskaznice (kID), naglašavamo da smo potpredsjedniku Vlade i ministru Štromaru uputili HITAN dopis kojim tražimo da se rok važenja elektroničnih osobnih iskaznica u postupcima eDozvole produlji do 31. svibnja 2020. godine. Čim dobijemo odgovor, obavijestit ćemo Vas. Do tada, molimo da osobni dolazak u Komoru radi potpisivanja zahtjeva za kID odgodite, i radi Vaše osobne sigurnosti i radi sigurnosti svih drugih kolega koji svakodnevno dolaze u Komoru. O daljnjem postupanju vezano uz potpisivanje zahtjeva za kID redovito ćemo Vas izvještavati.
  3. Vezano uz podjelu kID-a izvještavamo Vas da smo u jučerašnjim kontaktima s AKD, a zbog situacije s korona virusom, postigli dogovor da izrađene kID šaljemo poštom na Vašu adresu koju ste naveli u zahtjevu. Vezano uz slanje kID i PIN-a za aktivaciju kID poštom moramo poštovati upute AKD-a. Dobiti ćete, s vremenskim razmakom, dvije omotnice: prvo jednu s kID, a onda potom i s PIN-om. Sukladno navedenom, nema više potrebe za Vašim osobnim dolaskom u Komoru radi podjele kID. Komora će slijedeći tjedan početi sa slanjem kID-a poštom.
  4. Komora je već poduzela mjere dezinfekcije poslovnog prostora te osigurala sredstva za dezinfekciju ruku za sve osobe koje dolaze u Komoru.
  5. Komora će osigurati da se sve javne ovlasti koje Komora po zakonu mora provoditi nesmetano provode, a to prvenstveno uključuje i servisiranje svih potreba članstva. 
  6. Sve navedene mjere stupaju na snagu u ponedjeljak 16. ožujka 2020. godine.
  7. Za sve potrebne informacije molimo da se obratite na telefon Komore 01/5508 410 ili na mail Komore arhitekti@arhitekti-hka.hr.

Poštovani članovi Komore, molimo Vas za strpljenje i za razumijevanje mjera koje smo kao pravna osoba s javnim ovlastima dužni provesti. Radi detaljnijih informacija o postupanju pojedinaca i poslodavaca, u privitku Vam dostavljamo i Upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te telefonske brojeve svih epidemioloških službi u Hrvatskoj.

Vjerujemo da ćemo zajedničkom suradnjom i razumijevanjem ovu kriznu situaciju odraditi i prevladati.

Srdačan i kolegijalan pozdrav!

Dr.sc. Željka Jurković, dipl.ing.arh.

Predsjednica HKA

UPUTE HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZADRAVSTVO

POPIS TELEFONSKIH BROJEVA EPIDEMIOLOGA U PRIPRAVNOSTI