Objavljen Naputak o načinu rada građevinske inspekcije

Državni inspektorat donio je Naputak o načinu rada građevinske inspekcije.

Tekst Naputka možete vidjeti na stranicama Narodnih novina.