• Povećaj tekst
  • Smanji tekst
  • Negativni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Čitljiv font
  • Reset

18/07/2023

Objavljena dokumentacija za postupak nabave usluga izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga

S ciljem što većeg odaziva stručnjaka na natječaj za izrađivače konzervatorskih podloga za kulturno-povijesne cjeline, najveće reformske investicije u području kulturne baštine, skrećemo pozornost da je objavljena dokumentacija za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i Službenom listu EU (pod brojem objave 2023/S 0F2-0026405, odnosno 2023/S 120-379390) za postupak nabave usluga izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga za najsloženije kulturno - povijesne cjeline u Republici Hrvatskoj uključujući i one koje se nalaze na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine.
 
Dokumentacija javne nabave dostupna je putem sljedeće POVEZNICE
 
Pripremljena dokumentacija Javne nabave ukupne procijenjene vrijednosti 4,828,450.00 eura bez PDV-a provodi se u okviru projekta C2.2.R3 I-1 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti „Uspostava digitalne infrastrukture i usluga javne uprave izradom sustava konzervatorskih podloga“ kojim se uz izradu digitalnih konzervatorskih podloga u suradnji s Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. i Infoscope d.o.o. provodi i razvoj, konfiguracija i implementacija novog modula Informacijskog sustava kulturne baštine -   Konzervatorske podloge te nove elektroničke usluge koja će građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućiti uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata kulturno - povijesnih cjelina kao i pristup ostalim relevantnim podacima iz konzervatorskih podloga nove generacije.
 
 
Podsjećamo, rezultat tog projekta bit će sustav koji će pružiti dostupne kvalitetne informacije, osigurati puno veću pravnu sigurnost svih onih koji sudjeluju u postupku obnove ili izgradnje u kulturnopovijesnim cjelinama, a smanjit će arbitrarnost, odnosno zaustaviti negativnu praksu nejednakog postupanja.
 
Tim će se projektom osigurati brz, siguran, ujednačen protok informacija o tome što je dozvoljeno, a što nije, bez obzira je li riječ o pregradnjama, rekonstrukciji ili novoj izgradnji u kulturnopovjesnim cjelinama te ujedno podići i razina znanja o tome što je ispravan pristup konzervatorskim praksama, kako bismo našu kulturnu baštinu i urbani prostor kao jedan od najvrjednijih resursa koje imamo ostavili budućim generacijama.