Od 1.1.2020. godine počinje prvo razdoblje evidencije obaveznog stručnog usavršavanja članova HKA!

Na svojoj 13. sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, Skupština Hrvatske komore arhitekata usvojila je Pravilnik Hrvatske komore arhitekata o stručnom usavršavanju koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik). To znači da temeljem članka 58. stavak 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine" broj 78/15, 118/18 i 110/19) počinje prvo razdoblje evidencije obaveznog stručnog usavršavanja članova HKA.

Da bi sati stručnog usavršavanja koje je pohađao član HKA bili evidentirani u osobnoj evidenciji stručnog usavršavanja koju HKA vodi za svakog člana, stručno usavršavanje mora biti prijavljeno u Program stručnog usavršavanja HKA. 

Informacije o stručnom usavršavanju za svaku aktivnost stručnog usavršavanja prijavljenu u Program stručnog usavršavanja HKA, objavljuju se na mrežnoj stranici Komore te se dostavljaju na e-mail adresu svakog člana HKA.

Uvjeti za zadovoljavanje obrazovnog standarda stručnog usavršavanja HKA (u daljnjem tekstu: HKA SU standard) za jednu kalendarsku godinu kojima treba udovoljiti član HKA, jesu za:

- Razinu A – minimalno 30 i više akademskih sati provedeno u provedbi Programa stručnog usavršavanja

- Razinu B – minimalno 20 i više akademskih sati provedeno u provedbi Programa stručnog usavršavanja

- Razinu C – minimalno 10 i akademskih više sati provedeno u provedbi Programa stručnog usavršavanja. 

Pravilnikom, je utvrđeno da je obvezni dio stručnog usavršavanja za članove HKA razina C u trajanju od najmanje deset (10) akademskih sati godišnje i treba sadržavati sate iz područja:

C - Građenje, održiva gradnja i kontekst

i/ili iz

D - Konstrukcije i tehnologije.

Dakle, članovi HKA su obavezni u godinu dana, odnosno u prvom razdoblju, od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine prikupiti u osobnoj evidenciji stručnog usavršavanja minimalno deset (10) sati iz navedenih područja. 

Kao i do sada, HKA će nastojati da većina aktivnosti iz Programa stručnog usavršavanja HKA bude za njezine članove besplatna ili s minimalnom kotizacijom. 

Pravilnik je dostupan na poveznici: 

https://arhitekti-hka.hr/_standard.aspx?id=1178&time=637135768694948193&userId=41

Program je dostupan na poveznici:

https://arhitekti-hka.hr/hr/strucno-usavrsavanje/strucno/program/

Cilj Programa je pružanje mogućnosti članstvu da u sklopu stručnog usavršavanja kvalitetno nadopunjuje stečena znanja i vještine sa svrhom unapređivanja profesionalne sposobnosti i stjecanja novih znanja. Poseban naglasak u Programu jeste na zakonskoj regulativi, odnosno na upoznavanju članstva HKA s novim propisima.